Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Mgr. Katarína Bolerázska

https://www.logopea.sk/wp-content/uploads/2016/10/Katarína-Bolerázska-300x450.jpg

Mgr. Bolerázska ukončila Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore klinická logopédia, po ktorom pokračovala v špecializačnom štúdium na SZU opäť v odbore klinická logopédia.

Absolvovala niekoľko ďalších vzdelávacích kurzov z Rannej intervencie, Augmentatívnej a alternatívnej komunikácie, Aplikovanej behaviorálnej analýzy, Kognitívneho tréningu, Problematiky kŕmenia u detí ranného veku a jeho vplyvu na rozvoj komunikačných schopností, Tréningu fonetického uvedomovania podľa Eľkonina, Diagnostiky a terapie afázie, agrafie a alexie, Dysglosie, Velofaryngeálnej dysfunkcie, Dysfágie a Orofaciálnej stimulácie.