Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Mgr. Katarína Ovčiariková

https://www.logopea.sk/wp-content/uploads/2022/02/ovciarikova3-scaled-300x450.jpg

Mgr. Ovčiariková je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, v odbore Logopédia a liečebná pedagogika. V rámci programu Erasmus+ strávila časť štúdia na Univerzite Thomasa Mora v Belgicku. Teraz pokračuje v štúdiu na SZU v Bratislave.

Počas štúdia pracovala v jazykovej škôlke, kde sa venovala deťom z rôzneho jazykového prostredia. Po ukončení štúdia sa zamestnala vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave Centrum Dialóg, v ktorom vykonávala diagnostiku a terapiu detí s poruchami vývinu reči a učenia.

Absolvovala Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina pre odborníkov, zúčastnila sa vzdelávacieho programu Metóda dobrého štartu, ktorý sleduje rozvoj psychomotoriky v súčinnosti s emocionálnou, motivačnou a sociálnou sférou. Zúčastnila sa konferencie Za jeden provaz, na tému zajakavosť a Sympózia o poruchách prehĺtania Dysfágia 2017.