Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Vzdelávanie

Logopedické centrum LOGOPEA sa nezaoberá len svojou primárnou logopedickou činnosťou, ale jeho špecialisti sa snažia svojich klientov aj vzdelávať edukačnou činnosťou, s ktorou majú niekoľkoročné skúsenosti. Ponúkame kurzy pre laickú aj odbornú verejnosť. Kurzy povedú špecialisti logopedického centra Logopea, ako aj ďalší špecialisti z ADELI Medical Centra, z programu ranej rehabilitácie BABYMED, z OXYMED Centra, ako aj mnohí ďalší odborníci. Pripravujeme kurzy so zameraním na logopédiu, rehabilitáciu, rannú intervenciu, špeciálnu pedagogiku, hyperbarickú oxygenoterapiu a mnohé ďalšie. Naše vzdelávacie kurzy sú orientované tak ako naše logopedické centrum, na zdravotne postihnuté deti a dospelých.

Najbližšie termíny a obsahová náplň kurzov bude zverejnená na webe nášho logopedického centra už čoskoro.


KURZY PRE RODINY PACIENTOV

Kurzy pre laickú verejnosť sú vhodné najmä pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov zdravotne postihnutých detí a dospelých. Kurzy sú zostavené tak, aby si osoby zodpovedné za každodennú starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím osvojili čo najviac zručností a vedomostí nielen v oblasti logopédie, ale aj v mnohých ďalších. Tým získajú väčšiu istotu a zdatnosť v spolupráci s postihnutými a pomôžu im tak napredovať aj v domácom prostredí.

KURZY PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Špecializované kurzy pre odborníkov majú mnohostranný charakter a prednášajúcimi sú okrem našich logopédov aj odborníci z ďalších oddelení ADELI Medical Centra, ako i externí špecialisti. Tieto semináre sú určené pre logopédov, liečebných a špeciálnych pedagógov, fyzioterapeutov a zdravotné sestry. Kurzy poskytujú možnosť oboznámenia sa s novými terapeutickými metodikami a technikami nielen z oblasti logopédie.