Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Relaxačná dotyková terapia

Filozofia našej relaxačnej dotykovej terapie sa opiera o aplikáciu poznatkov získaných vo výskumoch realizovaných Tiffany Fields, PhD (University of Miami, Touch Research Institute in the Department of Pediatrics at the University of Miami School of Medicine) a neurovedca Edmunda T. Rollsa (University of Oxford, Oxford Centre for. Computational Neuroscience).

Využíva sa pre zníženie spasticity:

  1. svalov tváre – podpora správnej funkcie oromotoriky,
  2. čellustného oblúka – podpora otvárania a zatvárania úst,
  3. hltana / hrtana – podpora fonácie,
  4. dýchacích svalov – podpora endogénneho dýchania.

Je účinná hlavne u detí predčasne narodených, u detí s DMO, detí  s motorickou dyspraxiou/ apraxiou, u detí nehovoriacich pri viacnásobnom postihnutí, tiež u dospelých osôb s posttraumatickými diagnózami - vrátane bdelej kómy.