Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

O ADELI Medical Centre

ADELI MEDICAL CENTER je medzinárodné rehabilitačné zariadenie, ktoré od roku 2004 pôsobí v Piešťanoch. Poskytuje intenzívny a individuálny liečebný program, ktorý mimoriadne dobre vplýva na neurologické ochorenia pohybu (detská mozgová obrna u detí aj dospelých, úrazy mozgu a hlavy, mozgové príhody). Adeli terapia je naozaj jedinečná – jej základom je cvičenie v špeciálne upravenom obleku, ktorý má svoj základ v kozmickej medicíne. V spojení s novými poznatkami o ľudskom centrálnom nervovom systéme a výrazne zvyšuje terapeutický účinok neurofyziologických cvičení na poškodený centrálny nervový systém. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku rehabilitácie pracuje s každým pacientom jeho individuálna skupina, skladajúca sa z 5-ich až 6-ich terapeutov. Liečba trvá denne 5-6 hodín a pozostáva z rôznych terapií, ktoré majú podiel na celkovej účinnosti. Rehabilitácia v Adeli obleku je doplnená ďalšími terapiami ako bahenné zábaly, liečba kyslíkom, manuálna terapia, kryoterapia, logopédia, liečebná a reflexná masáž, laseropunktúra, ktoré umocňujú účinok cvičenia.


//www.logopea.sk/wp-content/uploads/2017/06/adeli-medical-centre.jpg

ADELI neurorehabilitácia

Je určená deťom od 2-3 rokov a dospelým s neurologickými poruchami pohybu. Cieľom je podporiť schopnosť chodiť, zlepšiť hrubú a jemnú motoriku, rečové a kognitívne schopnosti, starostlivosť o seba samého. U dospelých pacientov ide o zvýšenie kvality života a samostatnosti. Snahou je tiež dosiahnuť nezávislosť od rodinných príslušníkov a v ideálnom prípade opätovné začlenenie do pracovného života.

Po prvom neurologickom vyšetrení a následnom konzíliu tímu lekárov a terapeutov sa zostaví liečebný program. V rehabilitačnom centre ADELI je zostavený ako intenzívna terapia vo forme rehabilitačných kurzov s intervalom trvania 2, 3 alebo 4 týždne. Rehabilitácia sa uskutočňuje 6 dní v týždni v priemere 5 hodín denne. Liečenie zahŕňa fixné, variabilné a prídavné súčasti terapie, ktoré sú naordinované podľa anamnézy a následných odporúčaní lekára. Terapeutický tím vedie neurológ, ktorý pacientov kontroluje a koriguje prácu fyzioterapeutov.

//www.logopea.sk/wp-content/uploads/2017/06/babymed.jpg

BABYMED

ADELI Medical Center sa ako jedno z mála rehabilitačných centier venuje aj rizikovým deťom vo veku od 0-2 rokov formou ranej rehabilitácie v programe ADELI BabyMed. Program je určený deťom, ktorých matky mali v tehotenstve alebo pri pôrode problémy, alebo tým deťom, ktoré po pôrode vykazujú odchýlky alebo zaostávanie od normálneho vývoja. Ranou rehabilitáciou sa dajú mnohé postihnutia úplne odstrániť, alebo aspoň zmierniť a tak dieťa priblížiť čo najnormálnejšiemu vývoju jeho zdravých vrstovníkov.

Ročne sa v Adeli Medical Centre rehabilituje asi 1000 pacientov z celého sveta. Pozitívne výsledky sa vďaka intenzite, individuálnemu prístupu a zanieteniu personálu dosahujú aj v prípade, kde iné terapie nevykazujú zlepšenia.

//www.logopea.sk/wp-content/uploads/2017/06/oxymed.jpg

OXYMED

V roku 2011 vzniklo pri ADELI Medical Centre centrum hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED. Piešťanské hyperbarické centrum je vybavené špičkovou najmodernejšou 12miestnou hyperbarickou komorou nemeckej firmy HAUX. Ako jediné centrum na Slovensku, ktoré pracuje s hyperbarickou oxygenoterapiou, sa okrem širokej škály ochorení u dospelých zameriava aj na liečbu detí rôznych vekových kategórií a umožňuje spojit hyperbarickú oxygenoterapiu s intenzívnou neurorehabilitáciou.

V hyperbarickej komore sa za podmienok zvýšeného tlaku vdychuje 100% medicínsky kyslík. Celý proces sa uskutočňuje pod dohľadom lekára, stredného zdravotníckeho personálu a vysokoškolsky vzdelaných a špeciálne vyškolených technikov. Terapia je bezpečná a bezbolestná. Pacient sedí 75 minút vo vnútri hyperbarickej komory, cez masku vdychuje kyslík a popri tom počúva hudbu, pozerá film, alebo si číta knihu.

Hyperbarická oxygenoterapia výrazne zvyšuje účinky neurofyziologického cvičenia a tak sa terapia v ADELI stala ešte intenzívnejšou a efektívnejšou.