Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

O Nadácii ADELI

Od začiatku svojej činnosti sa Nadácia ADELI sústreďuje predovšetkým na aktivity, ktoré podporujú samostatnosť postihnutých, znižujú ich závislosť na okolí a v ideálnom prípade vedú k ich začleneniu do spoločnosti, či už do školy alebo zamestnania.

Aj preto úzko spolupracujeme s neštátnym zdravotníckym zariadením ADELI Medical Center v Piešťanoch, ktoré ako jediné na Slovensku poskytuje špičkovú neurorehabilitáciu metódou dynamickej proprioceptívnej korekcie a vzhľadom na kvalitu poskytovanej liečby rehabilitujú tu pacienti takmer z celého sveta.

Intenzita neurorehabilitácie, individuálny prístup a vysoké nasadenie odborného personálu sú, spolu s motiváciou pacientov, zárukou postupného zdokonaľovania motorických, mentálnych a rečových schopností, ktoré potom ďalej vedú k postupnému zvyšovaniu samostatnosti a zlepšovaniu kvality života pacientov a ich rodín.

Pozitívne výsledky sa vďaka intenzite neurorehabilitácie dosahujú aj v prípadoch, kde iné terapie zlepšenia nevykazujú. Slovenských pacientov, žiaľ, na rozdiel od zahraničných, poisťovne podporujú len minimálne. Preto sa pomoc formou podpory z rôznych charitatívnych projektov a organizácií stala nevyhnutnosťou, ktorá im umožňuje liečbu absolvovať.

Pre našich pacientov nielen získavame finančné prostriedky na ich liečbu, ale taktiež ich podporujeme a pomáhame organizovať ich vlastné aktivity. Rodiny našich pacientov berú svoje osudy statočne do vlastných rúk a podieľajú sa na iniciatívach, ktoré vedú k získavaniu finančných prostriedkov na neurorehabilitačnú liečbu.