Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678
2% z daní: Do 15.2.2023 musia zamestnanci požiadať o ročné zúčtovanie daní

2% z daní: Do 15.2.2023 musia zamestnanci požiadať o ročné zúčtovanie daní

15. február je posledným termínom, keď ľudia, ktorým robí daňové priznanie ich firma/zamestnávateľ, musia podpísať Žiadosť o ročné zúčtovanie dane. A nielen to, takisto v časti VII. musíte označiť, že máte záujem o poukázanie 2% z daní.


TU nájdete tlačivo Žiadosti.

Postup je takýto:  

Inštrukcie pre darcu / zamestnanca

  1. Do 15.2.2023 požiada zamestnanec Žiadosťou zamestnávateľa (vytlačte si alebo Vám dá mzdárka/mzdár) o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022. V Žiadosti označí darca / zamestnanec krížikom, že má záujem poukázať 2% dane a odovzdá Žiadosť mzdárke/mzdárovi.
  2. Zamestnanec do 15.4.2023 obdrží od mzdárky alebo mzdára Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Na základe obdržaného Potvrdenia vyplní darca / zamestnanec tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  4. Vyhlásenie si môžete stiahnuť na našej stránke: https://www.nadaciaadeli.sk/nasa-cinnost/pomahame-ziskat-financne-prostriedky-na-neurorehabiliticiu/2-z-dani/postup-na-poukazanie

Uveďte správne meno: Nadácia ADELI a IČO: 42400970

  1. Potvrdenie aj Vyhlásenie okopírujte.
  2. Originály Potvrdenia aj Vyhlásenia odovzdajte príslušnému daňovému úradu (alebo to urobíte vy za darcu/zamestnanca) do 30.4.2023.Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.
  3. Kópie Potvrdenia aj Vyhlásenia OZNAČTE MENOM PACIENTA, ktorému určujete Vaše 2% z daní na rehabilitáciu v ADELI.

Kópie Potvrdenia aj Vyhlásenia s označeným pacientom doručte najneskôr do 31. 7. 2023 poštou, emailom na monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk alebo osobne do Nadácie ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany.

čítať viac