Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Mgr. Petra Černovská

https://www.logopea.sk/wp-content/uploads/2023/08/petka2-scaled-1-300x450.jpg

Mgr. Petra Černovská je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Katedry logopédie. Už počas štúdia sa venovala práci s deťmi, keď pracovala v materskej škôlke. Viedla tiež logopedický ,,kurz šikovných jazýčkov”, kde sa zameriavala na logopedickú diagnostiku a terapiu detí vo veku 3 - 6 rokov.

Neskôr pracovala v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave. Je držiteľkou certifikátov - Bilingual assessment of child lexical knowledge in Central Europe a ,,Basisseminar basale stimulation“.

Zúčastnila sa Sympózia Poruchy prehĺtania - Dysfágia 2017, odborného seminára V septembri o demencii a odborného seminára Následná starostlivosť u pacientov s CMP.