Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Mgr. Teréz Zupko

https://www.logopea.sk/wp-content/uploads/2016/10/Terez-Zupko-300x450.jpg

Mgr. Zupko ukončila Pedagogickú fakultu UK v BA v odbore klinická logopédia, po ktorom pokračovala v špecializačnom štúdium na SZU. Získala špecializácia v odbore klinická logopédia, neskôr aj Licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu.

Je držiteľkou certifikátov z Diagnostiky a liečby porúch prehĺtania z pohľadu klinického logopéda, z Augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (AAK), z Bazálnej stimulácie. Absolvovala kurzy Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie po NCMP, Dysglosia, Problematika kŕmenia u detí raného veku a jeho vplyv na rozvoj komunikačných schopností, Ústna pozícia, kraniofaciálny vývin a myofunkčná korekcia, Myofunkčné poruchy, Pediatric dysphagia.

Prednáša a pripravuje kurzy pre Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu na Slovensku a nadáciu Carissimi. Tiež publikovala v časopise Carissimi.