Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678

Mgr. Veronika Maňková

https://www.logopea.sk/wp-content/uploads/2016/10/Veronika-Maňková-300x450.jpg

Mgr. Maňková je držiteľkou certifikátov Augmentatívna a alternatívna komunikácia /AAK/ - komplexné logopedické intervencie pre oblasť podpornej a náhradnej komunikácie u viacnásobne postihnutých pacientoch. Venuje sa tiež Counsellingu, poskytovaniu poradenstva pre rodiny a ostatných profesionálov pracujúcich s logopedickým pacientom.

Je odborníčkou na inklúziu, pripravuje komplexný program pre zaradenie pacienta do bežného života. Je tiež inštruktorom sociálnej rehabilitácie a debarierizácia komunikácie. Diagnostikuje, vykonáva terapie, návrh a nácvik používania kompenzačných pomôcok pre oblasť komunikácie logopedického pacienta.

Je lektorom. Školí v oblasti komunikácie, debarierizácie komunikácie. Zostavuje individuálne plánov rozvoja v rámci rehabilitácie komunikácie. Pripravuje rodiny i profesionálov na prácu s AAK /diagnostika, terapie i používanie kompenzačných pomôcok/.