Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678
Laryngologická konferencia

Laryngologická konferencia

Dňa 16.-17.3 2018 sa v Adeli Medical Centre uskutočnila Laryngologická konferencia. Išlo o interdisciplinárne podujatie za účasti  prednášajúcich odborníkov  otorinolaryngológov, foniatrov a klinických logopédov zo Slovenska a Českej republiky.

Prednášky pokryli široké spektrum laryngológie vo viacerých blokoch, ktoré tématicky spolu súviseli. Zaujímavé a veľmi prínosné pre prax boli i živé diskusie. V blokoch workshopov participanti mohli pozorovať alebo prakticky si vyskúšať niektoré diagnostické a terapeutické činnosti, využívané v liečbe laryngologického pacienta.

Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou o čom svedčí i dopyt po jeho pokračovaní.

Odbornosť podujatia zastrešovali Doc.Mudr.Miroslav Tedla,PhD,Mph a PaedDr. Adelaida Fábianová.

čítať viac