Hlboká 45, 92101 Piešťany, Slovakia Pondelok až Piatok: 08.00 - 16.00 +421 33 79 15 900, +421 910 926 678
Otvorenie logopedického centra LOGOPEA

Otvorenie logopedického centra LOGOPEA

Po mnohoročných skúsenostiach s prácou s pacientmi ADELI Medical Centra sme sa rozhodli priblížiť logopedickú starostlivosť aj ambulantným spôsobom.

Sprístupnenie špecifickej logopedickej starostlivosti založenej na báze kontinuálnej externej – ambulantnej formy iniciovala vedúca logopedického oddelenia a odborná garantka ADELI Medical Centra PaedDr. Adelaida Fábianová. Pôvodným zámerom bolo pokračovať v terapii klientov i po ukončení ich rehabilitačného pobytu v Adeli Medical centre, avšak podnetom sa stali  aj mnohé požiadavky samotných pacientov  a ich príbuzných o  rozšírenie pôsobnosti samostatných logopedických odborných služieb. Zameranie logopedickej intervencie nadväzuje na bohaté praktické skúsenosti s pacientmi s neurogénnymi a neurovývinovými poruchami.

Centrum Logopea poskytuje komplexnú logopedickú starostlivosť o klientov bez vekového obmedzenia. Diagnostiku a špecifickú logopedickú terapiu (intervenciu) vykonávame najmä u ľudí, ktorých komunikačná schopnosť je narušená v dôsledku:

  • neurogénnych porúch
  • neurovývinových porúch
  • metabolických a genetických porúch
  • vrodených vývojových porúch (rázštepy)
  • oneskoreného, alebo narušeného psychomotorického vývinu
  • symptomatických porúch reči (kde dominuje iné postihnutie ako napr. zrakové, sluchové, mentálne a telesné)
  • myofunkčných porúch
  • hlasových porúch

Samostatnú oblasť tvoria poruchy prehĺtania, ktoré sú častým príznakom vyššie uvedených diagnóz.

Centrum funguje v priestoroch ADELI Medical Centra. K dispozícii má dve plne vybavené logopedické ambulancie a v prevádzke je päť dní v týždni. Našim pacientom sa venuje šesť kvalifikovaných logopédov. Na terapiu je možné objednať sa online cez objednávkový formulár, ktorý nájdete v sekcii https://www.logopea.sk/logopedicka-konzultacia/

čítať viac